Biyokimya

Açlık Kan Şekeri

Tokluk kan şekeri

Oral glukoz tolerans testi
Fruktozamin

Hemoglobin A1C

Total kolesterol
Trigliserid
HDL kolesterol
LDL kolesterol
VLDL kolesterol
Total lipid
Lp(a)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apo E genotip
Lipid elektroforezi

Demir
Demir bağlama kap.
Üre
Ürik asit
Kreatinin
Total protein
Albumin
Prealbümin
Mikroalbuminuri
Haptoblogin
Transferrin
Myoglobin
Fibrinojen
Seruloplazmin
Cryoglobulin
Üropepsinojen
Leptin
Endotelin
Taş analizi
Fenilketonüri
Dışkıda gizli kan

Kan Yağları

Total kolesterol
Trigliserid
HDL kolesterol
LDL kolesterol
VLDL kolesterol
Total lipid
LP(a)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apo E genotip
Lipid elektroforezi

Elektrolitler

Na (Sodyum)
K (Potasyum)
Cl (Klor)
Kalsiyum
İyonize kalsiyum
Fosfor
İnorganik fosfor
Lityum
Fe (Demir)

Eser metaller

Altın
Antimon
Arsenik
Alüminyum
Bakır
Civa
Çinko
Krom
Kadmiyum
Kobalt
Nikel
Mangan
Molibden
Selenyum
Talyum

Enzimler

SGOT (AST)
SGPT (ALT)
GGT
ALP
ALP izoenzimleri
LDH
LDH izoenzimleri
Aldolaz
LAP
GLDH
HBDH
5’Nükleotidaz
Kolinesteraz
ACE
Dopamin Beta Hidroksilaz

Pankreas Enzimleri

Amilaz
Pankreas Amilaz
Lipaz
Pankreas elastaz I
Kimotripsin
Xylose
Safra asitleri

Kalp Kası Enzimleri

CK
CK-MB
CK-İzoenzimleri
Aldolaz
HBDH
Myoglobin
Troponin T
Homosistein

Eritrosit Enzimleri

Glukoz 6 PDH
Pirüvat kinaz
Glutatyon redüktaz
Asetil kolinesteraz
Katelolaminler
Adrenalin
Noradrenalin
Dopamin
Metanefrin
Homovanilik asit
VMA

Metabolitler

17-Ketosteroid
17 OH Kortikosteroid
5 HİAA