Görüntüleme Hizmetleri

Proloterapi (Şekerli Su Tedavisi)..

Proloterapi (Şekerli Su Tedavisi) Nedir? Şekerli su tedavisi olarak da bilinen proloterapi kas- eklem ve zede..

Daha Fazla
Ekokardiyografi..

Ekokardiyografi nedir? Ekokardiyografi kalp hastalarında kullanılan bir tıbbi üründür. Bu cihazlar sayesinde ..

Daha Fazla
Yüzeyel Organ Ultrasonografisi..

Yüzeyel Organ Ultrasonografisi Nedir? Yüzeyel organ ultrasonografisi, ultrason görüntüleme çeşitleri arasında..

Daha Fazla
Üst Batın Usg..

Üst Batın Ultrasonu Nedir? Üst batın usg, kanın akış hızını belirmek adına son derece yaygın olarak kullanılı..

Daha Fazla
Üriner Ultrason..

Üriner Ultrason Nedir? Üriner ultrason, üriner sistemde meydana gelen hastalıkların tespit edilebilmesi için ..

Daha Fazla
Tüm Batın Usg..

Tüm Batın / Üst Abdomen Ultrasonografisi Nedir? Tüm batın usg, ultrason teknikleri ele alındığında bu yöntem ..

Daha Fazla
Transvajinal Ultrasonografi..

Transvajinal Ultrason Nedir? Transvajinal ultrasonografi, kadınlarda yaygın olarak kullanılan görüntüleme yön..

Daha Fazla
Transrektal Ultrason..

Transrektal Ultrason Nedir? Transrektal ultrason, prostat kanseri başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tes..

Daha Fazla
Transfontanel Ultrason..

Transfontanel Ultrason Nedir? Transfontanel ultrason, beynin görüntülenmesinde kullanılan yöntemdir. Günümüzd..

Daha Fazla
Tiroid Ultrasonu..

Tiroid Ultrasonu Nedir? Tiroid ultrasonu ile tiroid bezleri için inceleme işlemi yapılır. Bu bezler soluk bor..

Daha Fazla
Tiroid Biyopsisi..

Tiroid Biyopsisi Nedir? Tiroid biyopsisi, tiroid bezi, insan vücudu için çok önemlidir ve bu yöntem ile bu be..

Daha Fazla
Submandibuler Bez..

Submandibuler Bez Ultrasonografisi Nedir? Submandibuler bez, insanlarda boyun bölgesi için kullanılan ultraso..

Daha Fazla
Spinal Sakral Ultrasonografi..

Spinal/Sakral Ultrasonografi Nedir? Spinal sakral ultrasonografi, yeni doğan bebekler için kullanılan ultraso..

Daha Fazla
Skrotal Ultrasonografi..

Skrotal Ultrasonografi Nedir? Skrotal ultrasonografi, yumurtaların değerlendirilmesi için erkeklerde kullanıl..

Daha Fazla
Renkli Doppler..

Renkli Doppler Nedir? Renkli doppler, renkli çekim sağlayan görüntüleme tekniği olarak bilinir. Ultrasonograf..

Daha Fazla
Renal Ultrason..

Renal Ultrason Nedir? Renal ultrason, böbrek ultrasonu işlemine verilen addır. İki böbreği incelemek için kul..

Daha Fazla
Perfüzyon MR..

Perfüzyon MR Nedir? Perfüzyon mr, radyoloji kategorisinde yer alan bir görüntüleme yöntemidir. Özel bir görün..

Daha Fazla
Pelvik Ultrason..

Pelvik Ultrason Nedir? Pelvik ultrason, ultrasonografi alanında en fazla kullanılan yöntemlerden birisidir. O..

Daha Fazla
Prostat Biyopsisi..

Prostat Biyopsisi Nedir? Prostat biyopsisi, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türlerinden biri olan prosta..

Daha Fazla
Parotis Bezi..

Parotis Bezi Ultrasonografisi Nedir? Parotis bezi ultrasonografisi, parotis bezi incelemesi için kullanılır. ..

Daha Fazla
MR Ürografi..

MR Ürografi Nedir? Mr ürografi, görüntüleme teknikleri arasında bulunan yöntemlerden birisidir. Üriner sistem..

Daha Fazla
MR Kolanjiyografi..

MR Kolanjiyografi Nedir? Mr kolanjiyografi, radyoloji görüntüleme teknikleri kapsamında yapılan işlemlerden b..

Daha Fazla
Meme Ultrasonu..

Meme Ultrasonu Nedir? Meme ultrasonu, ultrasonografi görüntüleme tekniklerinden biridir. Meme kanseri kadınla..

Daha Fazla
Meme Biyopsisi..

Meme Biyopsisi Nedir? Meme biyopsisi, biyopsi işlemleri içerisinde en fazla kullanılanlardan bir tanesidir. İ..

Daha Fazla
Kemik Dansitometrisi..

Kemik Dansitometrisi Nedir? Kemik dansitometrisi, kemiklerde ne miktarda mineral bulunduğunu ölçmek için yapı..

Daha Fazla
Kadın Check Up Hizmetleri..

[table id=1 /] Kadın Check Up Nedir? Kadın check up, kadınlarda meydana gelen hastalıkların tespit edilm..

Daha Fazla
Hepatobilier Ultrason..

Hepatobilier Ultrason Nedir? Hepatobilier ultrason, genel olarak karaciğer ultrasonu olarak bilinmektedir. Ka..

Daha Fazla
Erkek Check Up Hizmetleri..

[table id=2 /]   Erkek Check Up Nedir? Erkek check up, erkekler için gerçekleştirilen temel sağlık k..

Daha Fazla
Diş Tomografisi..

Diş Tomografisi Nedir? Diş tomografisi, radyolojik görüntüleme tekniklerinden birisidir. Genel olarak kemik d..

Daha Fazla
Dijital Röntgen..

Dijital Röntgen Nedir? Dijital röntgen, iç organların görüntülenmesi için uygulanır. Bu amaçla en fazla kulla..

Daha Fazla
Dijital Anjiyografi..

Dijital Anjiyografi Nedir? Dijital anjiyografi, vücutta bulunan bütün damarlar için net görüntü elde edilmesi..

Daha Fazla
Difüzyon MR..

Difüzyon MR Nedir? Difüzyon mr, beyindeki hasarları incelemek için uygulanan görüntüleme yöntemidir. İnsanlar..

Daha Fazla
Boyun Ultrasonu..

Boyun Ultrasonu Nedir? Boyun ultrasonu, boyundaki iç salgı bezlerini izlemek için yapılan işlemdir. İnsanlard..

Daha Fazla
Bilgisayarlı Tomografi..

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Nedir? Bilgisayarlı tomografi, radyoloji alanında bulunan görüntüleme yöntemlerin..

Daha Fazla
4 Boyutlu Ultrason..

4 Boyutlu Ultrason Nedir? 4 boyutlu ultrason, ultrason yöntemlerinden biri olaran bu yöntem oldukça yaygın bi..

Daha Fazla
Üriner Sistem Ultrason..

Üriner Sistem Ultrason Nedir? Üriner sistem ultrason; İdrar yolu, böbrek ve idrar kesesi gibi organların deta..

Daha Fazla
Tüm Vücut MR..

Tüm Vücut MR Nedir? Tüm vücut mr, tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kalmadan, radyasyonsuz bir şekilde ge..

Daha Fazla
Tüm Spinal MR..

Tüm Spinal MR Nedir? Tüm spinal mr, bazı hastalara yapılır. Bu nedenle hastalar genel olarak tüm spinal mr ne..

Daha Fazla
Thorax Tomografi..

Thorax Tomografi Nedir? Thorax tomografi, göğüs bölgesinde ve akciğer bölgesinde meydana gelen şikayetlerin a..

Daha Fazla
Skolyoz Grafisi..

Skolyoz Grafisi Nedir? Skolyoz grafisi, omurgada oluşan hasarın tespit edilebilmesi için hastalara uygulanır...

Daha Fazla
Servikal MR..

Servikal MR Nedir? Servikal MR; Bazı kişilerin bacaklarında yaşanan his kaybı omurilik hastalığı olarak bilin..

Daha Fazla
Rahim Filmi..

Rahim Filmi Nedir? Rahim filmi, temel olarak ele alınan rahim boşluğunun ve tüplerin görüntülenebilmesi için ..

Daha Fazla
Ortoröntgenogram..

Ortoröntgenogram Nedir? Ortoröntgenogram, orta yaş grubunun ve gençlerin sıklıkla karşılaştığı skolyoz rahats..

Daha Fazla
Orbita (GÖZ) MR..

Orbita (GÖZ) MR Nedir? Orbita mr, bazı rahatsızlıklar sonucunda çekilir. Bu rahatsızlığa baktığımız zaman kiş..

Daha Fazla
Omuz MR..

Omuz MR Nedir? Omuz mr neden çekilir noktası hastalar tarafından merak edilir. Bakıldığı zaman omuz mr bazı b..

Daha Fazla
Multiparametrik Prostat MR..

Multiparametrik Prostat MR Nedir? Multiparametrik prostat mr, hastalar genel olarak hakkında bilgi sahibi olu..

Daha Fazla
MR Tensör ve Traktografi..

MR Tensör ve Traktografi Nedir? Mr tensör ve traktografi, genel olarak kişiler bu konu hakkında bilgi sahibi ..

Daha Fazla
MR Spektroskopi..

MR Spektroskopi Nedir? MR spektroskopi, beyinde yer alan lezyonların hakkında daha fazla bilgiye erişim sağla..

Daha Fazla
Lomber (BEL) MR..

Lomber (BEL) MR Nedir? Lomber bel mr, tıp alanında bazı hastalıklar için kullanılan yöntemler arasında yer al..

Daha Fazla
Kardiyak MR..

Kardiyak MR Nedir? Kardiyak mr, kalp rahatsızlığını tespit edebilmek ve teşhis koyabilmek adına hastalara uyg..

Daha Fazla
Kalça Emar..

Kalça Emar Nedir? Kalça emar, bazı özel durumlarda gerçekleştirilir. Bakıldığı zaman kişilere kalça emar çeki..

Daha Fazla
Herniografi (Fıtık) Filmi..

Herniografi (Fıtık) Filmi Nedir? Herniografi (fıtk filmi), insanların sıklıkla karşılaşmış olduğu bel ağrısın..

Daha Fazla
Fonksiyonel MR..

Fonksiyonel MR Nedir? Fonksiyonel mr, günlük yaşamda tercih edilen nörolojik görüntüleme şekli arasında yer a..

Daha Fazla
Emar..

Emar (MR) nedir? Emar; Bu işlem sonucunda kişilerin hastalıklarına tedavi yapılabilir. Kişilere yapılacak ola..

Daha Fazla
Enteroklizis..

Enteroklizis Nedir? Enteroklizis, ince bağırsakta görünmeye başlayan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi içi..

Daha Fazla
Dorsal MR..

Dorsal MR (Sırt Emarı) Nedir? Dorsal mr, kişiye uygulanacak tanı yöntemi olarak bilinir. Genel olarak kişinin..

Daha Fazla
Diz MR..

Diz MR (Emar) Nedir? Diz mr, genel olarak kişiler bu emar hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Kişilere çeki..

Daha Fazla
Dijital Mamografi..

Dijital Mamografi Nedir? Dijital mamografi, meme kanserinin ortaya çıkmasından kaynaklı olarak ölüm oranların..

Daha Fazla
Defekografi..

Defekografi Nedir? Defekografi, büyük abdestten alınan konsantre maddesiyle birlikte işaretlenerek incelenir...

Daha Fazla
Bt Anjiografi..

Bt Anjiografi Nedir? Bt anjiografi, kalp ve damar rahatsızlıklarının tespit edilebilmesi için ve hastanın dur..

Daha Fazla
Boyun Emarı..

Boyun Emarı Önemi Boyun emarı, genel olarak kişilere yapılacak olan bu emar çekimi oldukça önemli bir yere sa..

Daha Fazla
Beyin Emarı..

Beyin Emarı Nedir? Beyin emarı, kişilere yapılır ve oldukça önemlidir. Bu nedenle kişiler için beyin emarı ön..

Daha Fazla
Batın Tomografisi..

Batın Tomografisi Nedir? Batın tomografisi, vücudun iç organlarının gözle görülebilir olmaması sebebiyle hast..

Daha Fazla
Akciğer Tomografisi..

Akciğer Tomografisi Nedir? Akciğer tomografisi, göğüs bölgesinin iç organlarında meydana gelen rahatsızlığın ..

Daha Fazla
Açık Emar..

Açık Emar (MR) Nedir? Açık emar genel olarak her hasta uygulanabilen yöntem olarak bilinir. Genel olarak açık..

Daha Fazla
3 Tesla MR..

3 Tesla MR Nedir? 3 Tesla MR; Aynı zamanda bu yöntem genel olarak kişilere uygun tedavinin konulması için çek..

Daha Fazla