Çift Kontrastlı Kolon Grafisi

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi; Kalın bağırsağa gerçekleştirilen testlerdir. dolaylı bir değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Kolon grafisi öncesinde bağırsak temizliği yapılmalı ve bağırsak temizliği genel olarak birkaç saat sürmektedir. Bu uygulama ile alt gastrointestinal sistem X ışınları ile incelenmektedir.

Baryum adı verilen bir sıvı madde ile kalın bağırsak röntgen filminde görünür bir duruma gelmektedir. Özellikle iyi bir görüntünün oluşması için baryum maddesi süreçte kullanılmaktadır.

İşlem tamamlandıktan sonra kişi günlük aktivitelerine devam edebilmekte ve normal bir şekilde beslenebilmektedir.

Floroskop adı verilen röntgen cihazı yani X ışını kullanılarak çift kontrastlı kolon grafisi test aşaması sürdürülmektedir.

Bu işlemin direkt grafisi çekilenlerden en önemli farkı görüntülerin video olarak kaydedilmesidir.

Kaydedilme aşamasında radyolog net görüntüleri video olarak kayıt edebilmektedir.

Gerçek zamanlı hareket eden görüntüler organların detaylı bir şekilde değerlendirilmesine de olanak tanımaktadır.

Motilite bozuklukları ve rektumun boşalması gibi durumlar doğru bir şekilde analiz edilebilmektedir.

Kolon Grafisi Nedir?

Kalın bağırsağı örten tabaka kolon grafisi işlemleri sayesinde incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu grafinin kullanım amacı; polip, tümör, darlık ve divertikül gibi sorunların tanısını gerçekleştirmektir. Kolon grafisi, polip ve kanserin tespit edilmesinde oldukça yararlı bir yöntemdir.

Midenin alt kısmında bulunan kalın bağırsak sindirilen besinlerin geçişi ve dışarı atılmasında çalışan bir organdır.

Bu bölgenin incelenmesi için likit baryum maddesi makattan doldurulmakta ve ardından X ışını ile görüntüleme yapılmaktadır.

Baryum maddesi kalın bağırsağın iç duvarını kaplamakta ve böylece kolon boyutu, şekli ve konturu görselleştirilmektedir.

Standart röntgenlerde görülmeyen durumlar çift kontrastlı kolon grafisi yöntemi sayesinde net bir şekilde görünmektedir.

Baryumun X ışınları ile birlikte kullanılması bağırsaktaki çoğu özelliğin görünür olmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Kalın bağırsaktaki bazı anormali durumları; iltihaplanma, polipler, divertiküller, tıkanıklıklar ve bağırsaktaki değişikliklerdir.

İlginizi Çekebilir  İGE Total Testi

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Kolon grafisi işlemlerinden önce ilk olarak kolon dışkıdan temizlenmelidir. Bu temizlenme işlemi için ayrı bir hazırlık gerekmektedir.

Özellikle işlemden birkaç gün önce sıvı gıdalarla beslenmek ve süreçten bir gece önce ishal yapıcı şurupların içilmesi oldukça önemlidir. Çift kontrastlı kolon grafisi süreçleri bağırsak temizliği için büyük önem teşkil etmektedir.

Sigara, çay ve gazlı içecekler süreci olumsuz yönde etkileyebilmekte ve bundan dolayı bunların kullanımından kaçınılmalıdır.

İşlem öncesinde röntgen filmi çekilerek bağırsaklar temizliğinin olup olmadığına dair kontrol gerçekleştirilmektedir. İşlemden hemen önce lavman uygulaması da yapılmaktadır.

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi Nasıl Yapılır?

İşlemden önce kolon dışkıdan temizlenmektedir. Hasta süreçten birkaç gün önce sıvı gıdalarla beslenmelidir.

Çift kontrastlı kolon grafisi işlemleri tek kontrastlı ve çift kontrastlı şekilde gerçekleşmektedir.

Tek Kontrastlı Kolon Tetkiki

Radyolog veya teknisyen makata tüp yerleştirmekte ve tüpün uç kısmı baryum solüsyonuna bağlanmaktadır.

Baryum kolonu sıvamakta ve kolon görünür bir duruma gelmektedir. Kolon baryum ile dolmaktadır ve bu aşamada dışkılama hissi meydana gelebilmektedir.

Baryum vermek için rektumdaki tüpün iç kısmında küçük bir balon bulunmakta ve baryum kaçışını engellemek amacıyla bu balon şişirilmektedir.

Baryumun kolon seğmenlerini doldurmasıyla kolon farklı açılardan izlenmektedir.

Çift Kontrastlı Kolon Tetkiki

Kolonun hava ile doldurulması sürecidir. Kolonun hava ile doldurulmasıyla daha net görüntüler elde edilmektedir.

Özellikle polip gibi ufak lezyonlar kolay bir şekilde seçilebilmektedir. Kolon testleri genel olarak 20-30 dakika arasında sonlandırılmakta ancak bazı durumlarda süre 45 dakikaya çıkabilmektedir.

Kolon tetkiki sırasında karında hafif kramplar meydana gelebilmektedir. Çift kontrastlı kolon grafisi Tetkikinin tamamlanmasıyla bu rahatsız edici hislerde sonlanmaktadır. Tetkik tamamlandıktan sonra rektumda bulunan tüp çıkarılmakta ve kolon boşaltılmaktadır

İlginizi Çekebilir  PCR Testi

Geride kalan baryum kişide kabızlığa neden olabilmektedir. Dolayısıyla süreçten sonra bolca su içilmesi önerilmektedir.

Rektuma baryumun verilmesinin ardından kalın bağırsak hava ile doldurulmaktadır. Baryum ve havanın kullanımı çift kontrastlı kolon grafisi çalışmaları olarak tanımlanmaktadır.

Bu iki maddenin kullanılmasının temel amacı kalın bağırsaktaki iç duvar kaplamasında artışların olmasını sağlamaktır.

Bu teknik sayesinde kalın bağırsağın iç yüzey tabakası ve dış hatları net bir görünüme kavuşturulmakta ve küçük anormalliklerde görülür bir duruma getirilmektedir.

Süreç tamamlandıktan sonra filmleri ilk olarak radyolog incelemekte ve ilgili doktorun değerlendirmesi için bir rapor hazırlamaktadır.

Raporun sonuçlanması birkaç gün veya hafta sürebilmektedir. Rapor çıktıktan sonra genel değerlendirme için rapor doktora iletilmektedir.

Floroskopi Nedir?

Röntgenden daha özel ve net görüntüler elde etmeyi sağlayan floroskopi yöntemi X ışınları kullanılarak yapılmaktadır.

Floroskopi taramasıyla vücudun hareketli yapıların anatomisi çıkarılmakta ve ayrıntılı değerlendirme gerçekleşmektedir.

Radyoloji hekimi tarafından vücudun sindirim sistemi, solunum sistemi, idrar yolları ve damar sisteminin görüntülenmesini sağlayan çift kontrastlı kolon grafisi işlemleri teferruatlı süreçlerdir.

Floroskopi tetkiklerinde kontrast madde kullanılarak görüntü elde edilmektedir. Bu kontrast madde iyot bazlı bileşenlere sahiptir.

Bu madde kişiye enjeksiyon yoluyla verilmekte ve enjeksiyon işlemi sürerken görüntü alınmaktadır. Floroskopi işlemi şu şekilde yapılmaktadır;

  • X ışını kullanılarak gerçekleştirilmekte ve böylece vücudun sindirim sistemi, rahim, idrar yolları, yumurtalık ve birçok alan daha ayrıntılı incelenmektedir.
  • Diğer görüntüleme yöntemlerinde elde edilemeyen ayrıntılar kontrast maddesi kullanılarak net net bir görüntü haline getirilmektedir. Böylece bu tetkikler ile hastalıklara dair bilgi edinmek mümkündür.

Floroskopi yöntemi ile en çok incelenen organlar şunlardır;

  • Kalın bağırsak: makattan kontrast madde ve hava verilerek bağırsakları incelenmesi sağlanmaktadır. Bu tetkikler için hasta 3 gün öncesinden hazırlanmaktadır. Bu hazırlıklar; katı ve gaz yapıcı yiyeceklerin tüketilmemesi ve işlemden bir gün önceki akşamdan itibaren herhangi bir şey yenilmemelidir.
  • Üst sindirim sistemi: yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının incelenmesidir. Kontrast madde ile bu organların iç yüzeyleri görüntülenmektedir. Tetkikten önce en az 8 saat herhangi bir şey yenilmemelidir. Sürekli kullanılan ilaçlar çok az oranda olacak şekilde içilebilmektedir.
  • İnce bağırsak: kontrast madde ve hastaya yutturulan tüp aracılığıyla incelenme gerçekleşmektedir. Tetkikten 2 gün önce sulu gıdalar alınmalı ve bağırsak temizliği için müshil kullanılmalıdır.
  • İdrar yolları: sonda aracılığıyla mesaneye kontrast madde verilmekte ve idrar yolları görüntülenmesi sağlanmaktadır. İşlemden önce enfeksiyon durumu ve enfeksiyonun böbreklere sıçramaması için idrar kültürü işlemi gerçekleşmektedir.
  • Kadın üreme organı: rahim ve tüp incelemesi yapılmaktadır. Hastanın son adet başlangıcından 7-10 gün sonrasında bu işlem gerçekleşmektedir. Süreç öncesinde doktor tarafından önerilen ağrı kesicilerin alınması yeterlidir.
İlginizi Çekebilir  Uyuşturucu Testi

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi Fiyatları 2024

Bu tetkikler hem kamu hem de özel hastanelerde yaptırılabilmektedir. Ancak kolon grafisi fiyatları genel olarak kurumun belirlediği fiyat prosedürüne göre değişiklik göstermektedir. Bu fiyatları değiştiren en temel unsurlardan birisi kurumun niteliğidir. Daha sonra kurumdaki doktor deneyimi ve kurumun lokasyonu da fiyat aralıklarında değişikliklerin meydana gelmesine neden olmaktadır.

İşlem öncesinde kolon grafisi süreçleri ve fiyatlarına dair detaylı araştırma yapmak ön bilgi açısından son derece önemlidir. Çift kontrastlı kolon grafisi fiyatları 2024 ve süreç ile ilgili bilgi alabilmek için sağlık kurumuyla iletişime geçilmelidir.