Dijital Anjiyografi

Dijital Anjiyografi Nedir?

Dijital anjiyografi, vücutta bulunan bütün damarlar için net görüntü elde edilmesi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde damarların detaylı görüntüleri alınıyor ve kişinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunuyor. Hastalıklara net tanı koyma konusunda önemli bir işlemdir.

Anjiyografi işlemi monitörden takip edilir ve görüntüler alınır. Bu sayede de daha detaylı bir şekilde analiz edilir. Zaman kayıpları yaşanmayan bir yöntemdir. Bacak, kol, karın, beyin ve benzeri alanlarda kullanımı yaygındır. Dijital anjiyografi fiyatları ise çeşitli unsurlara bağlı olarak değişir.

Damarlar vücudun her bölgesinde bulunuyor. Herhangi bir bölgedeki damarların görüntülenmesinde dijital anjiyografi yöntemine başvuruluyor. Net görüntüler sunması sayesinde hastalıklara tanı koymak amacıyla kullanılan en ideal yöntemlerden birisi olarak ön plana çıkıyor.

Aynı zamanda damarlarda meydana gelen darlık varsa bunun açılmasına tedavi amaçlı uygulanır. Galenlab laboratuvar hizmetleri kapsamında yararlanılabilir. Sitede işleme dair detaylı bilgiler yer alıyor. Dijital anjiyografi fiyatları ise kullanım amacına bağlı olarak farklı olabiliyor.

Dijital Anjiyografi Nasıl Uygulanır?

Damarlarda ayrıntılı görüntü elde etmek hastalıklara tanı koymak için önemlidir. Bunun içinse görüntüleme teknikleri kullanılır. Dijital anjiyografi yönteminde ince bir kateter yardımı ile damarlara girilmesi sağlanır. İşlem sırasında isterseniz uyutulabilirsiniz.

Ancak uyanık şekilde de uygulanabilir. Damardan kontrast madde enjekte edilir ve bu madde en ince damarların dahi görüntülenmesine olanak sağlar. Bu maddenin damarlardan nasıl geçtiği izlenerek de görüntü elde edilir. Hastaya bağlı olarak ise farklı dijital anjiyografi fiyatları ortaya çıkması mümkündür.

Dijital Anjiyografi Kullanım Alanları

Yöntemin oldukça geniş kapsamlı bir kullanım alanı vardır. Bunun en temel nedeni vücuttaki bütün damarların görüntülenmesinde kullanılmasının mümkün olmasıdır. En yaygın kullanım alanları ise karın, bacak ve kol şeklinde gösterilebilir. Sağlık sorunları yaşanan diğer vücut bölgeleri için de dijital anjiyografi yapılması mümkündür.

İlginizi Çekebilir  Enteroklizis

Aynı zamanda tedavi amaçlı olarak kullanılması da mümkündür. Ciltte, beyinde ve benzeri alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Hangi bölgede kullanıldığına ya da hangi amaçla kullanıldığına bağlı olarak dijital anjiyografi fiyatları farklı düzeylerde olabilir. Galenlab laboratuvar hizmetleri kapsamında bu fiyatlar sunuluyor.

Dijital Anjiyografi Her Hastaya Yapılabilir Mi?

Görüntüleme yönteminde toplar damardan kontrast madde veriliyor. Kalpten alınan görüntülerin de birleştirilmesi ile net bir kanıya varmak adına inceleme yapılır. Bu yöntem sayesinde koroner damarlar net bir şekilde görüntülenebiliyor.

Aynı zamanda belirtmek gerekir ki her hastaya kolay bir şekilde yapılması mümkündür. Tabi ki belirtmek gerekir ki hastalarda kullanıma amacına göre dijital anjiyografi fiyatları değişkenlik gösterebilir.

İşlem yapılmasında yaş koşulu yoktur ve görüntülemenin ciddi bir komplikasyonu ya da yan etkisi bulunmaz. Belirli miktarda radyasyon içerir. Bu miktar hastaya göre ayarlanır. Düşük miktarda olması sayesinde hasta için sağlık sorununa neden olmaz.

Koroner Anjiyografi

Kalp damarlarının görüntülenmesinde kullanılan anjiyografi yöntemine koroner anjiyografi adı veriliyor. Bu yöntemde lokal anestezi kullanılarak işlem yapılır. Ortalama olarak ise 15 dakika gibi bir sürede tamamlanır.

İnce bir kateter kullanılır ve kasık bölgesinden giriş yapılır. Bu sayede de kalbi besleyen damarlar incelenir. Dijital anjiyografi yöntemlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Görüntüleme sonrasında ise 2-6 saat müşahede altına alınırsınız. Damarların görüntülenmesi için koldan giriş yapılması da mümkündür.

Mikro Anjiyografi

Kılcal damarların görüntülenmesi için kullanılan yönteme mikro anjiyografi denir. Bu yöntemde en önemli olan konulardan bir tanesi son derece hassas bir şekilde hareket edilmesidir. İşlem sırasında en ince kateterler kullanılır. İşlem için hastaya lokal anestezi uygulanır ve minimum acı söz konusudur.

Görüntülemeden sonra ise 2-6 saatlik bir müşahede söz konusudur. Dijital anjiyografi fiyatları kapsamında ele alındığında daha maliyetli bir yöntem olduğu söylenebilir. Galenlab laboratuvar hizmetleri içerisinde yer alan işlemlerden birisidir. Sitede daha detaylı bilgiler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir  Erkek Check Up Hizmetleri

Nörovasküler Anjiyografi

Beyne giden damarlar, hastalıkların tespitinde sık incelenen damarlar arasında yer alır. Nörovsaküler anjiyografi ise bu amaçla uygulanan görüntüleme yöntemine denir. Beyne giden kan damarları için bu yöntem kullanılarak net görüntüleme yapılır.

Aynı zamanda atardamarlar için de kullanılıyor. Genel olarak en fazla tercih edilen dijital anjiyografi yöntemlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Kan akışının uzman hekimler tarafından değerlendirilmesinde tercih edilir. Lokal anestezi uygulaması ile hastaların herhangi bir ağrı ya da acı yaşamaması sağlanır.

Periferal Anjiyografi

Damar tıkanması, insanlarda meydana gelebilen damar sorunlarından birisidir. Bu sorunun giderilebilmesi için tedavi amaçlı olarak periferal anjiyografi yapılabilir. Tıkanıklıkları açmaya yarayan bir dijital anjiyografi türü olarak bilinir. Tıkanıklık yaşanmasının nedeni ise bacaklarda veya ayaklarda daha az kan akışı olmasıdır.

Bunun yanı sıra eğer böbrek daralması sorunu varsa uygulanan yöntemler arasında yer alır. İnme yaşayan hastalarda da tedavi amaçlı olarak sağlık uzmanları tarafından tercih ediliyor. Hastalıklara hem tanı konmasında hem de bu hastalıkların tedavi edilmesinde Galenlab laboratuvar hizmetleri kapsamında başvurulur.

Dijital Anjiyografi Fiyatları 2024

Görüntüleme tekniklerinde her zaman farklı fiyatlar söz konusu olabilir. Bunun nedeni hem sağlık kurumlarının fiyat politikalarıdır hem de işlemin amaçlarıdır. Hastalarının hangi bölgesinde görüntüleme yapılacağı maliyete etki eder.

Galenlab laboratuvar hizmetleri internet sitesinde randevu alarak işlem yaptırma imkânı vardır. Aynı zamanda dijital anjiyografi fiyatları hakkında detaylı bilgiler de edinilebilir. Dijital anjiyografi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.