Özefagus Grafisi

Özefagus Grafisi Nedir?

Özefagus Grafisi; Özefagus üzerinde farklı hastalıklar ve motor fonksiyonlarında yetersizlik durumları oluşabilmekte ve bunların tespiti için yapılır. Motor fonksiyonları detaylı şekilde değerlendirmek için özefagus işlemleri oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Yemek borusu için en etkili radyolojik tetkiklerden birisi olan bu işlemlerde kontrast madde oral olacak şekilde ve burun-mide yoluyla yapılmaktadır.

Yemek borusu ve midedeki anormallikler belirlenmesi için gerçekleştirilen bu tetkikler sonucunda net görüntüler oluşturulmaktadır. Bu görüntüler video olarak kaydedilmekte ve ilgili doktor organı detaylı bir şekilde inceleyebilmektedir.

Özefagus üzerindeki hastalıkların tanısı için özefagus grafisi çekimi yapılmaktadır. Özefagusun değerlendirilmesi için yapısal bozukluklar, fonksiyonel anomali, özefagusun mide suyuna maruziyeti tetkikleri yapılmaktadır. Özefagial rahatsızlıklardan şüphe duyulduğu vakit ilk olarak özefagus tetkikleri gerçekleşmektedir.

Süreç boş mideye kontrast maddesinin ağız aracılığıyla içerilmesinden sonra başlamaktadır. Mide borusu ve midedeki anomali durumları bu görüntüleme testi sayesinde belli olmaktadır.

Çekilen görüntüler ve videoları doktor detaylı bir şekilde analiz etmektedir. Bu video görüntüleri hastaya da verilmekte ve bununla ilişkili sorunlarda bu görüntülerden yardım alınmaktadır.

RANDEVU

Özefagus (yemek borusu) grafisi birçok sağlık kuruluşunda yaptırılmaktadır. Bu görüntüleme süreçleri hem devlet hastanesi hem de özel hastanede gerçekleştirilmektedir.

Özefagus grafisi genel olarak randevu alınarak yapılan işlemlerdir. Randevu alınmadan önce bu tarz test ve tetkiklerin yapılması mümkün değildir.

Randevu alınmadan önce kişinin hangi hastanede ve hangi zaman aralığında işlemi yaptıracağına dair genel bir araştırma yapması önerilmektedir.

Süreçle ilgili karar verildikten sonra işlemin uygulanacağı hastane ile iletişime geçilmeli ve randevu alınmalıdır.

DİYET KISITLAMASI:

Görüntüleme tekniklerinin birçoğunda belirli bir yeme kısıtlaması bulunmaktadır. Bu yeme kısıtlamasının olmasının nedeni daha net ve iyi bir görüntünün elde edilmesidir.

İlginizi Çekebilir  Anti CCP Testi

Baryumlu kontrast sıvı alınması durumunda işlemden en az 8 saat önce yeme ve içme kesilmelidir. Kontrast madde ağız yoluyla aktarılmakta ve bu süreçte hastanın yutma refleksine bakılmaktadır.

Bu durum haricinde bu tetkiklerde herhangi bir diyet kısıtlaması bulunmamaktadır ve genellikle diyet kısıtlamasına gerek duyulmamaktadır.

HASTA HAZIRLIĞI:

Bu görüntüleme testleri için belirli bir ön hazırlıktan bahsedilmemektedir. Yalnızca işlemden en az 8 saat önce herhangi bir besinin tüketilmemesi gerekmektedir.

Özefagus grafisi kontrast maddenin ağız yoluyla aktarılmasıyla başlamaktadır. Bu esnada yutma fonksiyonları değerlendirilmektedir.

Kontrast maddenin mideye aktarılmasından sonra hasta baş aşağıya çevrilmekte ve grafi çekimi sürdürülmektedir. Sonuç olarak bu tetkiklerde önemli bir hazırlık süreci yoktur.

İNCELEMEYİ ENGELLEYEN DURUMLAR

Tetkiklerde incelemeyi engelleyen durumlarda mevcuttur. Özellikle bronko özefagial fistül düşünülen hastalarda baryum kontrast maddesi kullanılmamaktadır.

Bronko özefagial fistül; yemek borusundan hava yollarına giden patolojik akım kanalıdır. Bronko özefagial fistül düşünülen kişiler için baryum kontrast maddesi uygun olmayacağı için bu kişilerde iyotlu kontrast maddeler kullanılmaktadır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Kontrendikasyonlar, belirli bir tıbbi tedavinin hastaya zarar vermesinden dolayı alınmaması durumudur. Belirli rahatsızlıkları olan hastalara zarar verecek tıbbi ürün veya ilaç kullanılmamalıdır.

Böyle durumlar kişinin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Özefagus grafisi işlemlerini hamile olan veya hamilelik şüphesi olanların yaptırmaması gerekmektedir.

Kişinin sağlığında herhangi bir sorun veya hastalıkların olmaması için kontrendikasyon durumlarına dikkat etmek son derece önemlidir.

Baryumlu özefagus işlemleri özefagus perforasyonu şüphesi ve anastomoz kaçağı gibi durumlarda yaptırılmamalıdır.

Özefagus perforasyonu; işlemin kriterlerini karşılamayan kişilerdir. Bu hastalar için cerrahi teknikler uygulanabilmektedir.

Anastomoz kaçağı; sorun bölgenin iyileştirilmesinden sonra mekanizmanın devamlılığını sağlamak amacıyla birleştirme işlemi yapılmakta ve buna anastomoz denilmektedir.

Anastomoz kaçağı görülen kişilerde özefagus grafisi uygulamaları yapılmamalıdır.

İlginizi Çekebilir  Gaita Parazit Testi

KONTRAST

Özefagus tetkiklerinde genel olarak kontrast madde olarak baryum sülfat kullanılmaktadır. Boş mideye ağız aracılığıyla baryum sıvısı verilmekte ve özefagus grafisi süreçleri başlamaktadır.

Baryum kontrast maddesinin kullanımıyla yemek borusundaki rahatsızlıklar net bir şekilde görüntülenmektedir. Baryumlu özefagus işlemlerinde ilk olarak baryumun belirli bir düzeye ulaşması beklenmekte ve daha sonra hasta baş aşağıya çevrilerek grafi çekilmeye devam edilmektedir.

Baryum sülfatın kullanılamadığı durumlarda suda çözünen iyotlu kontrast maddeler kullanılmaktadır. Özellikle özefagial fistül düşünülen kişilere iyotlu kontrast madde uygulanmaktadır.

ORTALAMA İŞLEM SÜRESİ

Özefagus işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir teknik bulunmaktadır. Bu teknik sürekli dinamik kayıttır. Bu kayıt yöntemi sayesinde normal bir yetişkinin işlem süresi 6-10 saniye içerisinde tamamlanmaktadır.

Ancak bu kayıt alma sürecidir. Özefagus grafisi süreçlerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Böylece kişideki sorunların neler olduğuna dair genel bir bilgi elde edilmiş olunur.

TRANSPORT:

Transport içeriğine dair herhangi bir özellik bulunmamaktadır.

İŞLEM SONRASI BİLGİLER:

Tetkik süreçleri tamamlandıktan sonra hastanın özellikle dikkat edeceği bir durum bulunmamaktadır. Dolayısıyla süreçlerin bitmesinin ardından kişi günlük yaşamına hemen dönebilmektedir. İşlem sonrasında sürece dair genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Radyoloji uzmanı ilk kapsamlı analiz ve değerlendirmeleri yapan kişidir. Radyoloji uzmanı değerlendirmesini yaptıktan sonra verileri bir rapor haline getirmekte ve ilgili doktora göndermektedir.

Hem filmler hem de rapor hastaya teslim edilmektedir. İleride tekrar grafi çektirilme olasılığına karşı hasta bu filmleri ve raporu saklamalıdır.

Tüm tetkik ve görüntüleme işlemleri tamamlandıktan sonra hastanın sisteminde kontrast madde vardır ve hastaya bol sıvı tüketmesi önerilmektedir. Özefagus grafisi süreçleri de değerlendirme ve öneriler ile son bulmaktadır.

Özefagus Grafisi Fiyatları 2024

Özefagus grafisi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir  Lityum Testi