Çocuk Check Up Hizmetleri

VIP ÇOCUK CHECK UP HİZMETLERİ
Hemogram
Sedimantasyon
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Açlık Kan Şekeri
Hemoglobin A1C
İnsülin (Açlık)
Çinko
SGOT
SGPT
GGT
Alkalen Fosfataz (ALP)
LDH
CPK
CK-MB
Protein Total
Albumin
Globulin
Total Kolesterol
Trigliserid
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Sodyum
Potasyum
Üre
Ürik Asit
Kreatinin
Dışkıda Gizli Kan
Tam İdrar Tahlili
Klorur
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
Folik Asit
Vitamin D3
Vitamin B12
ASO (Anti-Streptolizin O)
CRP
HbsAg
Anti HBS
Anti-HAV; Total
Boğaz KAB
T3 (Triyodotironin)
T4 (Tiroksin)
TSH
IgE (Total)
CEA
Covid PCR
Covid Antikor
RADYOLOJİ
Tüm Batın Ultrasonografisi (USG)
Akciğer Grafisi
EKG